DIRECTIONS
Urban SeekersPOLITICA CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CATRE SG EBS CU OCAZIA EVENIMENTULUI URBAN SEEKERS / PRIVACY POLICY

 1. PREVEDERI GENERALE

Prin acceptarea prezentei Politici de Prelucrare a datelor cu caracter personal sunteti de acord cu prelucrarea datelor personale ce va apartin, in scopul crearii profilului de utilizator  si a unui cont in baza de date a Societe Generale European Business Services SA (in continuare “SG EBS”).

 

Astfel, sunteti de acord ca datele dvs. de identificare si de contact sa fie prelucrate de catre SG EBS in scopurile descrise mai jos.

 

 1. DEFINITII APLICABILE

 

Operator de date cu caracter personal – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Persoana imputernicita – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

Date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”);

Persoana vizata – persoana ale carei date cu caracter personal sunt colectate si prelucrate – in cazul prezentei Politici, participantul la Evenimentul Urban Seekers detine calitatea de “persoana vizata”

GDPR – Regulamentul European Nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

Legislatie Aplicabila – GDPR, Legea 190/2018, Codul Civil si de Procedura Civila, Deciziile Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP” sau “Autoritatea”)

 

 1. CATEGORIILE DE DATE PRELUCRATE

SG EBS va colecteaza si prelucreaza datele dvs. de identificare (ex. Nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon de contact) pentru efectuarea demersurilor necesare indeplinirii procesului de inscriere la evenimentul Urban Seekers precum si, pentru situatia in care dvs. v-ati exprimat acordul, pentru initierea unui eventual proces de recrutare intre dvs. si SG EBS.

 

In masura in care nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal reprezentate de numarul dvs. de telefon in scopul contactatrii dvs. pentru initierea unui process de recrutare pentru o pozitie din cadrul SG EBS, furnizarea numarului de telefon in cadrul formularului de inscriere la eveniment nu este obligatorie. Insa, daca dvs. v-ati exprimat acordul expres pentru posibilitatea SG EBS de a va contacta in scopul inaintarii unei invitatii la un interviu, furnizarea numarului de telefon de contact este obligatorie.

 

De asemenea, in limita acordului exprimat de dvs. expres prin intermediul platformei de inscriere la eveniment, SG EBS va colecta si prelucra fotografii ilustrand imaginea dvs. in scopul promovarii prin intermediul retelelor de socializare (ex. LinkedIn, Facebook) a evenimentului Urban Seekers din data de 19 octombrie 2019. In masura in care nu doriti ca imaginea dvs., colectata si prelucrata prin intermediul fotografiilor effectuate cu ocazia evenimentului, sa fie utilizata de catre SG EBS, SG EBS va lua act de optiunea dvs. Astfel, va rugam sa va exprimati acordul/dezacordul prin intermediul formularului de inscriere la eveniment.

Organizatorul va prelucra si CNP-ul participantilor castigatori, in scopul platii taxelor si impozitelor aferente premiului castigat. Astfel, organizatorul va inainta aceste date catre ANAF si nu le va prelucra/stoca in alte scopuri. Prin inscrierea la acest eveniment si prin lecturarea prezentei Politici cu privire la prelucrarea datelor, declarati ca ati fost informati fata de posibilitatea Organizatorului de a va colecta si prelucra CNP-ul, in masura in care ati castigat si in temeiul obligatiei legale a Organizatorului derivata din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

 

 1. DE UNDE COLECTAM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

In masura in care dvs. v-ati exprimat acordul fata de posibilitatea SG EBS de a va contacta in scopul includerii dvs. in cadrul proceselor de recrutare pentru pozitii deschise de catre SG EBS, pe langa datele cu caracter personal obtinute direct de la dvs. prin intermediul formularului de inscriere la eveniment, putem obtine si prelucra date relevante pentru procesul de recrutare din urmatoarele surse:

 1. platforme de recrutare online (obtinem date de contact, precum si date in legatura cu istoricul/ experienta profesionala a candidatilor);

 

 1. SCOPUL IN VEDEREA CARUIA DATELE CU CARACTER PERSONAL SUNT PRELUCRATE

SG EBS prelucreaza datele dvs. personale în scopul:

 1. Inscrierii participantilor la evenimentul Urban Seekers care va avea loc in data de 19 octombrie 2019, in conformitate cu Termenii si Conditiile evenimentului pe care le puteti accesa la : https://www.urbanseekers.ro/, al organizarii si desfasurarii in conditii optime si de siguranta a evenimentului;
 2. Pentru situatia in care dvs. v-ati exprimat acordul expres, in scopul efectuării demersurilor necesare pentru demararea si inteprinderea procesului de recrutare pentru una dintre pozitiile deschise in cadrul SG EBS. Aducerea la indeplinire a acestui scop va consta, pe de o parte, in verificarea informatiilor mai sus indicate (date de identificare si de contact, informatii din surse publice precum site-uri de recrutare, iar pe de alta parte, in interviuri intre dvs. si reprezentanti ai SG EBS).
 3. Fotografiile colectate cu ocazia evenimentului si in temeiul acordul dvs. expres, vor fi prelucrate de catre SG EBS in scopul promovarii evenimentului si a companiei.

 

 

Refuzul dvs. de a furniza datele cu caracter personal reprezentate de nume, prenume si adresa de e-mail conduce la imposibilitatea inscrierii dvs. la evenimentul Urban Seekers organizat de SG EBS. Cu toate acestea, refuzul dvs. de a furniza numarul dvs. personal de telefon nu conduce la imposibilitatea inscrierii la eveniment insa, in masura in care dvs. ati forst de acord cu prelucarea datelor in scopul contactarii dvs. pentru eventuale pozitii deschise in cadrul SG EBS, lipsa furnizarii numarului de telefon conduce la imposibilitatea inscrierii, inscrierea la eveniment cumulata cu acordul dvs pentru o astfel de prelucrare nascand necesitatea furnizarii numarului de telefon.

 

 1. TEMEIUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Scopul prelucrarii Temeiul prelucrarii
Inscrierea participantilor la evenimentul Urban Seekers in conformitate cu Termenii si Conditiile evenimentului

 

Incheierea unui contract sau efectuarea demersurilor necesare in vederea incheierii unui contract la care persoana vizata este parte

 

Organizarea si desfasurarea in conditii optime si de siguranta a evenimentului Interesul legitim al SG EBS
Efectuării demersurilor necesare pentru demararea si inteprinderea procesului de recrutare pentru una dintre pozitiile deschise in cadrul SG EBS prin contactarea dvs. in acest scop Consimtamantul dvs. in calitate de persoana vizata
Promovarea evenimentului Urban Seekers prin prelucrarea de fotografii cuprinzand imaginea participantilor Consimtamantul dvs. in calitate de persoana vizata
 1. TERMENUL DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal prezentate in cadrul paragrafelor anterioare si prelucrate de catre SG EBS in scopurile prevazute mai sus vor fi prelucrate de catre SG EBS pentru un termen de un an de la data evenimentului Urban Seekers 2019. Cu toate acestea, in masura in care dvs. v-ati exprimat acordul expres fata de posibilitatea SG EBS de a va colecta si prelucra imaginea prin intermediul fotografiilor realizate cu ocazia acestui eveniment, in masura in care dvs. nu va retrageti acest acord, fotografiile ce va infatiseaza vor fi prelucrate de catre SG EBS pentru un termen de 3 ani de la data evenimentului, fotografiile fiind prelucrate prin publicarea acestora in mediul online precum si pe site-uri de socializare precum Facebook si LinkedIn, de unde vor fi sterse la expirarea unui termen de 3 ani de la data evenimentului.

 

 1. CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR

Datele dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost descrise in paragrafele anterioare, vor fi prelucrate de catre entitatile SG EBS in scopurile prezentate mai sus, entitate ce isi desfasoara activitatea de prelucrare a datelor pe teritoriul Romaniei.

De asemenea, datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate pe infrastructura de date a Grupului Societe Generale situata in Paris, Franta cat si pe infrastructura MailChimp (« The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp »), acesta furnizand servicii de comunicatii electronice tip e-mail, aceasta infrastructura fiind localizata in Statele Unite ale Amercii si beneficiind de certificrea Privacy Shield. Mai mult decat atat, in masura in care dvs. ati consimtit fata de posibilitatea SG EBS de a va prelucra imaginea si de a publica fotografii ce va infatiseaza prin intermediul platformelor/site-urilor si mediilor de socializare online, va informam asupra faptului ca datele dvs. cu caracter personal reprezentate de imaginea dvs. vor fi prelucrate de catre entitatile detinatoare a acestor platforme in conformitate cu propriile Politici de prelucrare a datelor, aceste date fiind stocate in mediile si locatiile de stocare alese de catre aceste entitati terte (ex. Facebook/LinkedIn). In masura in care doriti sa aflati mai multe informatii referitoare la locatia prelucrarii si stocarii datelor de catre Facebook si LinkedIn, va rugam sa accesati si lecturati Politica cu privire la prelucrarea datelor a Facebook si LinkedIn. De asemenea, in masura in care doriti sa va exercitati drepturile de care beneficiati cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, va informam despre faptul ca va trebui sa va exercitati aceste drepturi atat fata de SG EBS in calitate de Operator de date cu caracter personal cat si fata de Facebook si/sau LinkedIn in calitate de Operatori independenti.

 

 1. DREPTURILE DE CARE BENEFICIATI CA URMARE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CATRE SG EBS

In calitatea de persoana vizata beneficiati de o serie de drepturi prevazute de Regulamentul European nr. 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal (“GDPR”), astfel cum sunt acestea descrise in cele ce urmeaza precum si astfel cum aceste drepturi sunt reglementate de catre GDPR. Prevederile din prezenta Politica referitoare la drepturile persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor (“Privacy Policy”) ce ii apartin se aplica in conformitate cu Regulamentul European Nr. 679/2016 precum si in conformitate cu legislatia aplicabila.

 1. Dreptul de acces la date
  In calitate de persoana vizata aveti dreptul de a solicita si de a obtine din partea SG EBS o confirmare a faptului ca datele dvs. sunt sau nu prelucrate de catre SG EBS, iar in caz afirmativ aveti dreptul de acces la datele respective precum si la informatii cum ar fi: scopurile prelucrarii, categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, perioada de pastrare a datelor astfel prelucrate. De asemenea, in masura in care SG EBS a obtinut datele dvs. cu caracter personal din alte surse si nu de la dvs. direct, puteti solicita orice informatii disponibile cu privire la sursa datelor astfel colectate.
 2. Dreptul la rectificare
  In calitate de persoana vizata aveti dreptul de a obtine de la SG EBS rectificarea si/sau completarea datelor cu caracter personal inexacte si/sau incomplete si care va privesc.
 3. Dreptul la stergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”)
  In calitate de persoana vizată aveti dreptul de a obține din partea SG EBS ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc, iar SG EBS are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

  1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  2. Va retrageti consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, acolo unde temeiul prelucrarii datelor este reprezentat de consimtamantul dvs.;
  3. Va exercitati dreptul la opozitie;
  4. datele cu caracter personal au fost prelucrate illegal;
  5. datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine SG EBS în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern;
  6. datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

  Obligatia SG EBS de a va sterge datele cu caracter personal nu se va aplica în măsura în care prelucrarea este necesară:

  1. pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
  2. pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului national;
  3. pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii
  In calitate de persoana vizata aveti dreptul de a solicita SG EBS si de a obtine din partea acestuia restrictionarea prelucrarii datelor ce va apartin in cazul in care se aplica unul din urmatoarele:

  1. a) contestati exactitatea datelor, pentru o perioadă care sa permita SG EBS să verifice exactitatea datelor;
  2. (b) prelucrarea este ilegală, iar dvs. va opuneti ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  3. (c) SG EBS nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  4. (d) dvs. v-ati opus prelucrării datelor pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale SG EBS prevalează asupra celor invocate de dvs.
 5. Dreptul la portabilitatea datelor
  In calitate de persoana vizată aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc și pe care le-ati furnizat SG EBS într-un format structurat (de ex printr-un formular online), utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea SG EBS, în cazul în care:

  1. prelucrarea se bazează pe consimtamant; si
  2. prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.
 6. Dreptul la opozitie
  In orice moment va puteti opune, din motive legate de situatia dvs. particulara, prelucrarii realizate in temeiul interesului public sau al interesului legitim urmatit de SG EBS sau de catre o terta parte. SG EBS nu va mai prelucra datele cu caracter personal ce va apartin, ca urmare a exercitarii acestui drept de catre dvs. , cu excepția cazului în care SG EBS are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea sau atunci cand scopul prelucrarii in continuare a datelor este reprezentat de constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță al SG EBS.

De asemenea, puteti contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

www.dataprotection.ro

 

 1. LOCATIA UNDE DATELE DVS. SUNT PRELUCRATE SAU STOCATE

In vederea aducerii la indeplinre a scopurilor prezentate mai sus, datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate teritoriul Romaniei. Cu toate acestea, SG EBS, facand parte din Grupul Societe Generale beneficiaza de o parte din infrastructura tehnica a Grupului Societe Generale, infrastructura situata in Franta precum si de suport tehnic din partea altor entitati din Grup aflate in Uniunea Europeana precum si in alte state din afara UE, inclusiv in SUA pentru serviciile de comunicatii electronice furnizate de MailChimp. Astfel, datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate in cadrul infrastructurii situate in Franta, iar in masura in care vor fi necesare eventuale transferuri catre state care nu asigura un nivel de protectie adecvat, acestea se vor realiza cu respectarea garantiilor adecvate, astfel cum acestea sunt prevazute de Regulamentul European Nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

In masura in care dvs. ati consimtit fata de posibilitatea SG EBS de a va prelucra imaginea si de a publica fotografii ce va infatiseaza prin intermediul platformelor/site-urilor si mediilor de socializare online, va informam asupra faptului ca datele dvs. cu caracter personal reprezentate de imaginea dvs. vor fi prelucrate de catre entitatile detinatoare a acestor platforme in conformitate cu propriile Politici de prelucrare a datelor, aceste date fiind stocate in mediile si locatiile de stocare alese de catre aceste entitati terte (ex. Facebook/LinkedIn). In masura in care doriti sa aflati mai multe informatii referitoare la locatia prelucrarii si stocarii datelor de catre Facebook si LinkedIn, va rugam sa accesati si lecturati Politica cu privire la prelucrarea datelor a Facebook si LinkedIn. De asemenea, in masura in care doriti sa va exercitati drepturile de care beneficiati cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, va informam despre faptul ca va trebui sa va exercitati aceste drepturi atat fata de SG EBS in calitate de Operator de date cu caracter personal cat si fata de Facebook si/sau LinkedIn in calitate de Operatori independenti.

 

 

 1. MASURI TEHNICE SI ORGANIZATORICE APLICATE DE SG EBS IN VEDEREA ASIGURARII SECURITATII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

SG EBS a implementat o serie de masuri tehnice si organizatorice astfel incat sa asigure protectia datelor cu caracter personal prelucrate. Printre aceste masuri se numara urmatoarele:

 1. Limitarea datelor cu caracter personal colectate si prelucrate la cele strict necesare pentru organizarea evenimentului Urban Seekers, intreprinderea demersurilor necesare in vederea inscrierii participantilor, demararea procesului de recrutare, in limita acordului dvs. si promovarea imaginii SG EBS cu acordul dvs.;
 2. Acordarea accesului la datele cu caracter personal doar personalului care necesita un astfel de acces in functie de atributile detinute in cadrul SG EBS precum si in functie de nevoia de a sti de a cunoaste si de a avea;
 3. Pseudonimizarea si/sau criptarea datelor cu caracter personal acolo unde o astfel de prelucrare permite atingerea scopurilor pentru care datele au fost initial colectate;
 4. Asigurarea cursurilor necesare pentru personalul implicat in operatiunile de prelucrarea a datelor astfel incat acesta sa cunoasca cu exactitate procedurile interne si prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal;
 5. Implementarea masurilor tehnice necesare in vederea asigurarii copiilor de siguranta precum si in vederea restabilirii accesului la date in timp util in cazul in care are loc un incident de natura fizica sau tehnica;
 6. Asigurarea confidentialitatii, integritatii, disponibilitatii si rezistentei sistemelor de prelucrare a datelor cu caracter personal prin implementarea masurilor tehnice si organizatorice necesare precum masuri de Securitate Informatica si de Securitate fizica pentru asigurarea preventiei divulgarii neautorizate a datelor si a accesului neautorizat la date.

 

 

 1. DATE DE CONTACT ALE OFITERILOR PENTRU PROTECTIA DATELOR DIN CADRUL SG EBS

Societe Generale European Business Services – data-protection-sgebs.eur@socgen.com